Adres:

Zakład usług geodezyjnych GEORYS Spółka Cywilna

Władysław Bielski, Stanisław Piwowar

43-385 Jasienica 894, ul. Strumieńska

Dane urzędowe:

NIP: 937-10-65-547

REGON: 070028136

Kontakt elektroniczny:

e-mail: georys@rekord.net.pl

tel: +48 33 815 39 94

Zespół:

mgr inż. Władysław Bielski: tel. +48 604 424 753

mgr inż. Stanisław Piwowar: tel. +48 604 424 829

Cecylia Wójcik: tel. +48 602 308 274

mgr inż. Jolanta Piwowar: tel. +48 602 264 455

mgr inż. Bartłomiej Bielski: tel. +48 604 968 881