Klauzula informacyjna zgodna z RODO dla klientów:

Informujemy że:

  1. Administratorem danych (wskazanych w odpowiedniej zgodzie na przetwarzanie danych osobowych) jest Zakład usług geodezyjnych GEORYS S.C. Władysław Bielski Stanisław Piwowar, Jasienica 894, 43-385 Jasienica, NIP 9371065547.
  2. Celem zbierania danych jest wykonanie usługi, wystawienie faktury, kontakt z klientem.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych jest dobrowolne, lech niezbędne do wykonania umowy.
  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres działalności firmy.