Nasza oferta obejmuje następujące prace geodezyjne:

  • Wykonanie map dla celów projektowych w wersji cyfrowej i analogowej
  • Podziały nieruchomości
  • Wznowienia granic i rozgraniczanie nieruchomości
  • Wytyczanie obiektów i geodezyjna obsługa budowy
  • Pomiary powykonawcze obiektów i inwentaryzacje instalacji uzbrojenia terenu
  • Sporządzanie dokumentacji dla celów prawnych

Prace geodezyjne wykonujemy głownie na terenie powiatu bielskiego i cieszyńskiego.

Wszystkich klientów uprzejmie prosimy o zapoznanie się z klauzulą RODO dotyczącą przetwarzania danych osobowych klientów w naszej firmie.